Kayıp tarihe sahip kavim ve kabileler Türk müdür? sorusunun peşine düşerek cevabı okuruyla birlikte arayan kitap: “Kavimlerin Kayıp Tarihi: Türk İlk Çağı’nı Düşünmek”. Kitapta ilk bölüm, Sümerler üzerine yazılmış tarih kitaplarının incelemesiyle başlıyor. Hititler, İskitler ve pek çok diğer ilk çağ uygarlığıyla ilgili kitaplarla devam edip Hunları konu alan kitapların irdelenmesiyle sonlanıyor. İkinci kısımda, Tamer Sağcan okuduğu tarih kitaplarından edindiği bilgileri harmanlayarak kendi fikirlerini paylaşıyor. Tamer Sağcan, yazılı kaynak sıkıntısı sebebiyle İlk Çağ uygarlıklarıyla ilgili araştırma yapmanın zor olduğunu vurguluyor. Yabancı tarihçilerin kitaplarında, Batılı bakış açısıyla yorumlarda bulunmaları nedeniyle, tarihe Türkoloji penceresinden de bakmak gerektiğini söylüyor. Farklı tarih kitaplarını inceleyen bu kitap, bir antoloji niteliğinde. Yazar, İlk Çağ uygarlıkları kitaplarını incelerken, kitapların aralarındaki çelişkilerle ilgili de bilgi veriyor. Örneğin, Muazzez İlmiye Çığ’ın “Uygarlığın Kökeni Sümerliler” kitabında Sümerliler’in astronomik amaçlarla gökyüzünü incelediklerini söylerken, Kramer’in “Sümerler” kitabında bunu astrolojik amaçlarla yaptığını belirtiyor. Bu açıdan kitap, tarih meraklısı okuyuculara bir yol haritası çiziyor. Yazarın incelediği kitaplarda tarihte Türklerin iziyle ilgili ilginç bilgiler yer alıyor. Mesela Osman Nedim Tuna, “Elli Sayfada Beş Bin Yıl: Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi ile İlgili Türk Dilinin Yaşı Meselesi” kitabında Sümerce ve Eski Doğu Türkçesi arasında 169 çift benzer kelime olduğunu belirtiyor. Kitabın objektif bir dili var. Örneğin Kimmerlerin konuştukları dil sebebiyle, bir yandan İndo-İrani olarak sınıflandırıldığından bahsediyor, diğer yandan sanatları açısından Orta Asya Türk topluluklarının hayvan figürleri ve kilim desenleriyle benzerliği olduğunu anlatan Taner Tarhan’ın “Eski Anadolu’da Kimmerler” makalesine değiniyor. Tamer Sağcan, incelediği kitaplarda uygarlıkların kim olup olmadıklarını bulmaya çalışmıyor. Türk kültürünün kökenlerinin hangi uygarlıklardan beslendiğini, hangi uygarlıklara benzediğini, hangileriyle iç içe olduğunu göstermek amacı taşıdığını söylüyor. Yazar Türk tarihinin en büyük sorunun, Türklerin kim olduğu ya da kimlerden geldiği değil, “şanlı tarih” algısını bir türlü kıramaması olduğunu belirtiyor. Bunun yanında kültürel emperyalizmin, tarih algısını nasıl etkilediği ve yönlendirdiğini araştırmanın önemini vurguluyor. “Tarih kitapları okumayı seviyorum” diyenlerdenseniz, Tamer Sağcan’ın kitabı tam size göre. Sümerlilerden, Hititlere, Urartulardan Hunlara kadar birçok uygarlığın tarihinde Türklerin izini araştıran, yaklaşık 60 farklı kitabı sizlere tanıtıyor. Kitap, sadece Türk tarihçilerin kitaplarını değil, aynı zamanda yabancı tarihçilerin de kitaplarını inceliyor. İlk Çağ uygarlıkları ve Türk tarihi ile ilgileniyor, bu konular üzerine yazılan kitaplardaki bilgilere direk ulaşmak istiyorsanız, Kavimlerin Kayıp Tarihi kitabı önemli bir başvuru kitabı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir